Referencje: Ciepły Piec -usługi zduńskie

Referencje 

 

 


                   


                                                                                                                         Patrz RENOWACJA

     *******************************************************************************************************

 

 


********************************************************************************

 

         Pana MichaÅ‚a poznaÅ‚em, gdy szukaÅ‚em wykonawcy do przerobienia pieca kaflowego. PotrzebowaÅ‚em kogoÅ›, kto nie tylko byÅ‚by dobrym wykonawcÄ… pieców, ale również miaÅ‚ wyobraźniÄ™, potrafiÅ‚ doradzić. O Panu Michale dowiedziaÅ‚em siÄ™, bÄ™dÄ…c z wizytÄ… u znajomych, którzy potrzebowali piec kaflowy. Po krótkiej rozmowie wiedziaÅ‚em, że jest osobÄ…, której szukam.

         Już po pierwszym naszym spotkaniu, rozmowie ze znajomymi i obejrzeniu zdjęć pieców, które wykonaÅ‚, wydaÅ‚ mi siÄ™ godny zaufania. Podczas spotkania Pan MichaÅ‚ KobyliÅ„ski z uwagÄ… wysÅ‚uchaÅ‚ moich oczekiwaÅ„, jak ma wyglÄ…dać piec. PrzedyskutowaÅ‚ ze mnÄ… możliwość poÅ‚Ä…czenia pieca kaflowego z kuchenkÄ… gazowÄ… i piekarnikiem, gdyż obawiaÅ‚em siÄ™ "poÅ‚Ä…czenia" ognia z gazem. Owe wÄ…tpliwoÅ›ci rozwiaÅ‚ natychmiast, stwierdzajÄ…c, że obecnie sÄ… dostÄ™pne materiaÅ‚y, które wszystko szczelnie izolujÄ…. ZaproponowaÅ‚ kilka zmian w moim projekcie, które wydaÅ‚y mi siÄ™ zasadne, a które po zakoÅ„czeniu budowy okazaÅ‚y siÄ™ trafne i za które jestem mu wdziÄ™czny.

        Przerabianie pieca kaflowego rozpoczęło siÄ™ zgodnie z ustalonym termnem i nie miaÅ‚em żadnego problemu z opóźnieniem. Wszystkie prace zostaÅ‚y wykonane na wysokim poziomie i w wyznaczonym terminie. Z przyjemnoÅ›ciÄ… mogÄ™ polecić Pana MichaÅ‚a KobyliÅ„skiego jako osobÄ™ profesjonalnÄ… i godnÄ… polecenia. Z wykonanej usÅ‚ugi jestem zadowolony, uważam, że lepszego fachowca nie znalazÅ‚bym.

                   ToczydÅ‚owski Marek


********************************************************************************

Pan Michał Kobyliński pracował w naszym domu we wrześniu 2011r. przy budowie pieca kaflowego. Dzięki wysokim kwalifikacjom piec został wykonany zgodnie ze sztuką zduńską. Cechują go sumienność, zaangażowanie. Pan Kobyliński był otwarty na wszelkie zmiany i pomysły co do budowy. Piec został wykonany terminowo i solidnie. W trakcie użytkowania pieca jesteśmy z niego bardzo zadowoleni.

                       WiesÅ‚aw i Bożena Szulżyccy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          GorÄ…co polecam tego fachowca. Remont pieca zajÄ…Å‚ mu niecaÅ‚e 2 dni. Pan MichaÅ‚ KobyliÅ„ski to czÅ‚owiek dokÅ‚adny, uczciwy i zna siÄ™ na swojej pracy. Jestem bardzo zadowolony z jego usÅ‚ug.

                   Grzegorz KamiÅ„ski


        


Copyright © Ciepły Piec | projekt ORNAVI

Odwiedziło nas 250741 osób